Extended Slackware

Aktualizacja

Data dodania: Tue, 02 Jan 2007 00:54:14 +0100

Doszły trzy (nie tak całkiem) nowe pakiety: amule, psi i valgrind, a trzy kolejne zostały zaktualizowane: e16, wxGTK i wireshark, znany poprzednio jako ethereal.
Przy okazji zmieniłem nieco sposób prowadzenia changelogu.

Od tej pory pakiety i slackbuildy zostają objęte kontrolą gita, a repozytorium jest dostępne pod URL-em http://xslack.zsh.bash.org.pl/packages.git/. Branch master służy mi do prac i obejmuje pakiety, slackbuildy i źródła. Branch slackbuilds jest przewidziany dla użytkowników, którzy chcą mieć wgląd w zmiany w slackbuildach, ale nie chcą ściągać setek megabajtów niepotrzebnych pakietów. Branche snap-$SLACKVER-$DATE to snapshoty wyłącznie z pakietami binarnymi.

Generowany changelog dostępny jest tutaj (na razie w języku polskim, bez polskich liter). Format changelogu nie będzie się zmieniał.

Listy plików z poszczególnych snapshotów i ich gitowe hasze są tutaj. Format list nie będzie się zmieniał, listy będą nosić nazwy $SNAPSHOT_NAME.txt.

HOWTO get a snapshot:

git init-db
git fetch http://xslack.zsh.bash.org.pl/packages.git/ +snap-11.0-061231:master
git checkout

HOWTO get all slackbuilds:

git init-db
git fetch http://xslack.zsh.bash.org.pl/packages.git/ +slackbuilds:master
git checkout

HOWTO get a particular historic file:

SITE=http://xslack.zsh.bash.org.pl/
YOURFILE=wxGTK-2.6.3-i486-2x.tgz

mkdir git-temp
cd git-temp
git ls-remote $SITE/packages.git/ | \
 awk -F'[ \t/]+' '$4 ~ /^snap-/{print $4}' | \
 while read snap; do
  wget $SITE/snapshots/$snap.txt
 done
git init-db
awk -vfile=$YOURFILE \
 '$2 == file { print substr($1, 1, 2), substr($1, 3), $2 }' *.txt | \
 while read dir file filename; do
  mkdir .git/objects/$dir
  wget $SITE/packages.git/objects/$dir/$file -O .git/objects/$dir/$file
  git cat-file blob $dir$file > ../${filename##*/}.$dir$file
 done
cd ..
rm -rf git-temp

Engine by Dozzie. Awful design by Dozzie.