Extended Slackware

Aktualizacja

Data dodania: Wed, 21 Dec 2005 22:45:46 +0100

Długo nie było aktualizacji, aż uzbierało się dziesięć pakietów. Przy okazji przestaję przetrzymywać pakiety w stanie "jeszcze muszę sprawdzić" (pakiety z katalogu packages-devel, choć nie wszystkie tam zamieszczałem), sześć nowych pakietów doszło do repozytorium.

Pakiety, które doczekały się nowych wersji, to cURL, Cyrus IMAPD, Dovecot, Exim, PAM, PHP, sudo, syslog-ng i Tcl/Tk. Z istotniejszych zmian, w pakiecie z Eximem poprawiłem domyślny plik konfiguracyjny (zakomentowałem nadmiarowy transport LMTP, przydatny przy Cyrus IMAPD), a PHP to wreszcie wersja 5.x, skompilowana z obsługą MySQL (moduł; jego brak to moje niedopatrzenie, bo PHP zasadniczo nie używam) i PostgreSQL (moduł).

Nowe pakiety to PostgreSQL (chwilowo 8.0.4, bo tego używam), perlowy moduł do obsługi PostgreSQL DBD::Pg (p5-dbd-postgresql), PVM (biblioteka do programowania równoległego), Ruby i ruby-doc (bardzo przyjemny język skryptowy) i Toolkit for Conceptual Modeling (tcm), bardzo wygodny edytor diagramów UML, ER i innych.

Myślę ponadto nad przeniesieniem strony projektu z systemu szablonów własnej produkcji na HTML::Mason, więc i pakiet p5-html-mason powinien niedługo się pojawić w repozytorium. Tymczasem jest w przygotowaniu.

Engine by Dozzie. Awful design by Dozzie.